57. Nếu con tập trung tư tưởng nghĩ đến lai lịch của con thì thấy thực là đáng hổ thẹn, nghĩ đến chuyện con đang làm hôm nay thì thật đáng khóc, nghĩ đến chuyện sau khi con chết thì lại thật đáng sợ hãi.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info