Một viên chức pháp lý cao cấp ở Vatican đã bác bỏ ý kiến cho rằng tiến trình công nghị được lên kế hoạch ở Đức có thể có một hiệu quả ràng buộc, và lưu ý rằng các giám mục phải thực thi thẩm quyền của mình trong tình hiệp nhất với Đức Thánh Cha và phải tùng phục quyền bính của ngài.

Đức Cha Juan Ignacio Arrieta Ochoa, tổng thư ký Hội Đồng Giáo Hoàng Về Giải Thích Các Văn Bản Luật, cho biết ý tưởng cho rằng một tiến trình công nghị ở bất kỳ quốc gia cụ thể nào có thể thay đổi giáo lý và kỷ luật của Giáo hội “không phải là một cách suy nghĩ khả thi” trong Giáo hội.

“Hoàn toàn là vô dụng khi ai đó giả vờ cho rằng tiến trình công nghị ở Đức có tính ràng buộc, bởi vì không ai trao quyền đó cho công nghị ở Đức. Không ai có thể ràng buộc các tín hữu vượt quá thẩm quyền ràng buộc của họ, cũng chẳng ai có thể ràng buộc các linh mục không thuộc thẩm quyền của họ”, Đức Cha Arrieta nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 11 tháng Mười.

Đức Cha Arrieta là một trong những người soạn thảo và ký kết bản đánh giá pháp lý về dự thảo các quy chế cho tiến trình công nghị hiện đang được các giám mục Đức tiến hành.

Đánh giá đó, kết luận rằng các kế hoạch của Đức là vô giá trị về mặt giáo hội học, đã được gửi đến Đức Hồng Y Reinhard Marx, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, vào ngày 4 tháng 9 bởi Đức Hồng Y Marc Ouellet, tổng trưởng Bộ Giám Mục.

Nói chuyện với Alejandro Bermudez, giám đốc điều hành của Tập đoàn truyền thông ACI, trong đó Catholic News Agency là một thành viên, Đức Cha Arrieta giải thích rằng các hội đồng giám mục không phải là các định chế tự trị, nhưng phải tùng phục thẩm quyền của Bộ Giám Mục vì họ có nghĩa vụ tùng phục Đức Giáo Hoàng.

“Các giám mục, các công nghị của các ngài, và Hội Đồng Giám Mục thuộc thẩm quyền của Bộ Giám Mục,” Đức Cha Arrieta nói.

“Liên hệ này là trực tiếp; các ngài phải tùng phục Đức Giáo Hoàng, nhưng thông qua Bộ Giám Mục. Theo một đường lối gián tiếp, ổn định, và ủy thác, Đức Thánh Cha yêu cầu các ngài tuân theo các chỉ dẫn của Bộ Giám Mục”.

Vào tháng Ba năm nay, Đức Hồng Y Marx tuyên bố rằng Giáo hội ở Đức sẽ bắt tay vào một tiến trình công nghị có hiệu quả ràng buộc để giải quyết các vấn đề mà ngài cho là nảy sinh từ cuộc khủng hoảng lạm dụng giáo sĩ: luật độc thân linh mục, luân lý tính dục, và nhu cầu giảm sức mạnh văn thư.

Quy chế dự thảo của Hội Đồng Giám Mục Đức quy định 50% các tham dự viên là các thành viên của Ủy ban Trung ương Công Giáo Đức, gọi tắt là ZdK, một nhóm giáo dân có lập trường công khai chống lại một loạt các giáo huấn của Giáo Hội và đang hô hào việc phong chức cho phụ nữ, và đòi thay đổi các giáo huấn về đạo đức tình dục.

Các nhân vật lãnh đạo của ZdK tuyên bố họ chỉ đồng ý tham gia vào quá trình này nếu tiến trình công nghị sắp tới có thể đưa ra các chính sách có hiệu quả ràng buộc đối với Giáo Hội Đức.

Tháng 5, lãnh đạo của ZdK đã thông báo cho các thành viên của mình rằng nhóm sẽ tham gia vào tiến trình công nghị bởi vì họ đã nhận được sự bảo đảm của Đức Hồng Y Mark rằng hội nghị này có thể và sẽ giải quyết các vấn đề về tín lý và kỷ luật phổ quát đưa ra các nghị quyết có tính chất ràng buộc. Đức Cha Arrieta nói điều đó vượt quá thẩm quyền của bất kỳ Hội Đồng Giám Mục nào trên thế giới.

“Triết lý của chủ nghĩa thực chứng pháp lý không phải là đường lối của Giáo hội,” Đức Cha Arrieta nói. “Đối với Giáo hội, đó không phải là một đường lối tư duy khả thi. Những gì thực sự liên kết Giáo hội, và tín hữu, là các bí tích, và lời của Chúa Kitô. Không có thẩm quyền có tính ràng buộc nào lại phủ nhận các bí tích; điều đó là không thể, hành động theo cách đó sẽ không thể xảy ra, ngay cả khi một số người nói rằng có thể như vậy.”

“Các mục tử phụ thuộc vào Đức Giáo Hoàng, và chỉ Đức Giáo Hoàng mới có thể ban thẩm quyền để các nghị quyết của một công nghị có hiệu quả ràng buộc,” Đức Cha Arrieta nói thêm.

Tiến trình công nghị ở Đức được dự kiến bắt đầu vào ngày đầu tiên của Mùa Vọng.


Source:Catholic News Agency