36. MẠO THƠ GIẢ NGƯỜI

Thời nhà Đường có Lý Bá làm quan ở Kỳ châu, một hôm có Lý Sanh đem bài thơ của mình viết đến thăm ông ta, Lý Bá sau khi đọc thơ xong thì rất là kinh ngạc, nói:

- “Đây là bài thơ mà trước đây ta đã viết !”

Lý Sanh rất là lúng túng, vội vã che giấu nói:

- “Bài thơ nháp này của ngài tôi đã trân trọng giữ gìn rất lâu rồi, hôm nay tôi đặc biệt đem đến trả lại cho ngài”.

Lý Bá nói:

- “Bài thơ cũ này đã không dùng nữa, ta tặng cho ngươi đấy !”

Lý Sanh cúi đầu cám ơn quay đầu đi ra.

Lý Bá hỏi:

- “Bây giờ ngươi đi đâu ?”

Trả lời:

- “Đi Giang Lăng thăm bác Lự tôi làm thượng thư”.

Hỏi:

- “Ông ta tên là gì ?”

Đáp:

- “Lự Hoằng Tuyên”.

Lý Bá cười lớn nói:

- “Mày vừa mới mạo thơ, bây giờ lại mạo bác ruột ! Lự Hoằng Tuyên là bác ruột của ta đấy !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 36:

Thời nay, giả mạo tên của người khác là chuyện thường, giả mạo hàng hóa của nhau thì lại càng phổ thông hơn, do đó mà chữ tín bớt đi giá trị của nó.

Nhưng nguy hiểm hơn hết là có những người Ki-tô hữu muốn giả mạo “thiên thần” để phỉnh phờ anh em chị em: họ giả mạo làm một vị “thiên thần giữ mình” anh em chị em nhưng chính họ thì quá tự do trong vấn đề giao tiếp; họ giả mạo làm môt vị “thiên thần hiền lành” khi đối xử với anh em chị em nhưng lại không hiền lành với những người khác; họ giả mạo làm một vị “thiên thần quan tâm” đến người khác nhưng lại lạnh lùng trước những đau khổ của anh chị em.v.v… tất cả những cái giả mạo trên đều xuất phát từ một tâm hồn không lành mạnh trong sáng, bởi vì họ vốn nghèo nàn trong đời sống cầu nguyện…

Mạo thơ giả người tuy có nhiều nhưng là…chuyện nhỏ, giả mạo làm người đạo đức tốt lành để lừa người khác mới là chuyện trầm trọng hết thuốc chữa vậy…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info