56. Mỗi ngày nên tìm cách thực hành một hành vi khiêm tốn, nếu không thì ngày ấy con không phải là một tu sĩ, tức là qua một ngày trống rỗng.

(Thánh John Climacus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info