LỐI VÀO THÁNH ĐƯỜNG LỘ ĐỨC
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Nhất là các bệnh nhân yếu đuối
Họ mong chờ, Mẹ cứu giúp xác thân
Cùng tâm linh xin giao Mẹ trọn phần
Xuống trên họ bệnh nhân đời lữ thứ
Được thoát mọi tai ương sự dữ
(Trích thơ của Trần Đình Phan Tiến).