Tháng 10 Kính Đức Mẹ Mân Côi

*Thơ Kinh Dâng Mẹ trên Trời,
Kính Mừng Vương Mẫu Tuyệt Vời Thiên Cung .

KÍNH chào Trinh Nữ hiển vinh,
Ngôi Hai bỏ chốn thiên đình cao sang,
Hạ sinh trần thế nghèo nàn,
Chọn Bà làm Mẹ vinh quang hơn người.

MỪNG đón hạnh phúc tuyệt vời,
Nhờ ơn cứu độ loài người đổi thay,
Lời nguyền xoá tội từ đây,
Này E-Và Mới tràn đầy hồng ân.

MARIA trinh tuyết vô ngần,
Một lời thề hứa Xin Vâng vẹn toàn,
Đồng Công Cứu Chuộc nhân gian,
Cùng Con Thiên Chúa chu toàn hiến dâng.

ĐẦY tràn phúc lộc bội phần,
Từ tay Thiên Chúa nguồn ân cứu đòi,
Nghiêng mình con cúi xin Người,
Tuôn ơn lành xuống như trời đổ mưa.

ƠN Mẹ con nói sao vừa,
Ngàn lời ca tụng vẫn chưa thỏa lòng,
Đời con chỉ biết cậy trông,
Phó dâng tay Mẹ xác thân tâm hồn.

PHÚC thay những lúc cô đơn,
Về nương bóng Mẹ là nguồn ủi an,
Cuộc đời dù lắm gian nan,
Không còn đau khổ với hàng lệ rơi.

ĐỨC Maria Mẹ Chúa Trời,
Trạng Sư quyền thế muôn đời ngợi ca,
Người là Từ Mẫu giao hoà,
Cầu xin Thượng Đế thứ tha loài người.

CHÚA yêu con lắm con ơi,
Đem thân xác xuống làm người trần gian,
Cùng Mẹ nhận sống cơ hàn,
Chết trên Thập Giá ơn ban cứu đời.

TRỜI cao giáng phúc muôn nơi,
Mưa hồng ân xuống đất trời hoan ca,
Gieo nguồn nắng ấm chan hoà,
Làm cho trần thế nở hoa reo mừng.

Ở đời kiếp sống mông lung,
Biển trần giông tố chập chùng vây quanh,
Thuyền con lạc lối bồng bềnh,
Mẹ là Sao Sáng lộ trình dẫn đưa.

CÙNG con ngày tháng sớm trưa,
Ủi an phù trợ nâng niu ân cần,
Đời con đã biết bao lần,
Mẹ luôn che chở tấm thân mọn hèn.

BÀ được Thiên Chúa nâng lên,
Xác hồn thanh khiết ngự trên thiên đình,
Loài người,muôn vật cúi mình,
Tôn vinh Mẹ Chúa hiển vinh ngàn đời.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG