55. Bị sỉ nhục là đi trên con đường khiêm tốn, nếu con không cam chịu sự sỉ nhục thì con không thể đạt được đức khiêm tốn.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info