54. Vì chúng ta phạm tội nên làm tổn hại đến bản tính, và cái khó sửa chữa nhất chính là sự khiêm tốn.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info