53. Khi người ta nhận được sự tán thưởng mà không sinh ra kiêu ngạo thì lập tức đạt tới sự yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn, mức độ hoàn mỹ không hề sợ hãi.

(Thánh Benedict)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info