52. Nếu chúng ta muốn lên đỉnh cao của đức khiêm tốn và mau chóng đạt tới nó, thì chỉ có nhờ sự khiêm tốn ở đời này mới có thể đạt tới vị trí cao ở thiên đàng.

(Thánh Benedict)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info