NGUYỆN ĐƯỜNG
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Nhìn lên thánh giá
Chúa đang giăng tay lặng im.
Từ trên thánh giá
Chúa có nghe con nài van?
(Trần Tuấn, Lặng)