Melbourne, vào lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật 6/10/2019. Tại Nhà thờ Giáo xứ Saint Margaret Mary, Brunswick. Hội Mân Côi Úc châu đã mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi thật trọng thể.
Hình rước kiệu

Xem hình

Mở đầu với cuộc rước kiệu Đức Mẹ từ sân trường Việt Ngữ Thiên Ân vòng qua Đường Mitchell qua bên nhà thờ giáo xứ. Trong một buổi chiều gió hơi mạnh, làm tung bay những cờ biểu tượng Đức Mẹ hai mầu xanh trắng trang trí dọc theo hàng rào nhà thờ. Các hội viên Hội Mân Côi quý chị mặc áo dài xanh, quý anh mặc âu phục thắt cravat mầu xanh. Cộng đoàn mỗi người được phát một bông hồng để sau cuộc rước sẽ dâng lên ngai tòa Đức Mẹ. Kiệu Đức Mẹ với hoa đèn rất trang trọng.

Đoàn rước bắt đầu là Thánh Giá nến cao do quý anh trong hội dẫn đầu, kế tiếp là đội dâng hoa của các cháu thiếu nhi. Hội Mân Côi với huy hiệu lớn được quý chị trịnh trọng trong đồng phục áo dài thủ cờ Đức Mẹ trước kiệu. Đoàn đồng tế gồm chín linh mục do Linh mục Chánh xứ Anthony Nguyễn Hữu Quảng chủ tế theo sau kiệu.

Khi kiệu đã an vị trước bàn thờ, quý Cha trong đoàn đồng tế dâng hoa lên tòa Mẹ trước, tiếp theo là Ca đoàn của Hội Mân Côi và các thành viên của hội lên dâng hoa trước cộng đoàn, đại diện Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phân Melbourne, Ông Nguyễn Ngọc Trúc cũng đến hợp ý cùng cộng đoàn giáo xứ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Linh mục Anthony Nguyễn Ngọc Dũng đã chia sẻ về tình mẹ để rút ra bài học là chúng ta yêu mến Mẹ Maria, hãy về và sống hiếu thảo với mẹ mình. Thứ Hai là về đức tin, để noi gương Mẹ mà tuyệt đối tin tưởng và phó thác đời mình trong tay Chúa, lòng tin tưởng và sẵn sàng xin vâng như Mẹ Maria đã vâng theo lời sứ thần truyền. Và thứ ba là siêng năng lần chuỗi kinh Mân Côi để thấy sự mầu nhiệm của tràng chuỗi Mân Coi đã chứng minh sự mầu nhiệm trong lịch sử, trải qua nhiều thời kỳ, cho chúng ta niềm tin, thêm sức mạnh và sự bình an.

Để kỷ niệm ngày bổn mạng, đây là buổi gặp gỡ lớn trong năm của hội, hội đã mời mọi người hiện diện cùng qua hội trường nhà xứ để dự tiệc mừng, và cũng để hưởng trọn niềm vui trong ngày hội lớn.