Sống niềm tin trong đời phục vụ

Trong buổi kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 6/10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm về hai hình ảnh được Tin mừng Phúc âm Chúa Nhật hôm nay đề cập tới là: Hạt cải và Người tôi tớ.

Dụ ngôn đức tin bằng hạt cải
Hình ảnh đầu tiên được Chúa nói tới trong Tin mừng hôm nay là "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con. Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng, không có gì là không thể đối với những người có đức tin, bởi vì họ không dựa vào sức mạnh của chính họ, mà dựa vào Thiên Chúa, Đấng có thể làm mọi thứ.
Bằng cách so sánh đức tin với hạt cải nhỏ bé, Chúa Giê-su cho thấy đức tin của người Kitô hữu làm họ tự hào và tự tin, nhưng trong sự khiêm hạ, họ cảm thấy cần Chúa và trong sự nhỏ bé ấy, họ hoàn toàn tín thác vào Chúa.

Phục vụ: thước đo của niềm tin
Nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết nếu chúng ta thực sự có đức tin? Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết bằng cách lượng định qua chính sự phục vụ của chúng ta. Hình ảnh này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhớ cho chúng ta chính lời của Chúa "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: 'Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa', mà trái lại không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống'. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'".
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tới tâm điểm của dụ ngôn là thái độ sẵn sàng của người tôi tớ. Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay thái độ này cũng được phản ánh qua những công việc chúng ta phục vụ tha nhân, chúng ta tìm được niềm vui trong phục vụ, mà không mong ước được đáp đền! Đúng như Chúa đã kết luận trong bài dụ ngôn: 'Chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'". Điều ấy cũng nhắc nhở chúng ta về thái độ đúng đắn khi chúng ta phục vụ trong Giáo hội: phục vụ trong khiêm hạ!
Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc buổi triều yết bằng một tâm tình dâng lên Đức Trinh Nữ Maria, người Mẹ của mọi Kitô hữu. Chúng ta hãy hướng về Mẹ trong ngày mừng lễ Mân côi, trong sự hiệp thông với tất cả các tín hữu nơi đây cũng như rải rác khắp nơi trên địa cầu này.

Đồng hành với Thượng hội đồng vùng Amazone
Đức Thánh Cha cũng mời gọi tất cả hãy đồng hành với Thượng hội đồng Giám mục về vùng Amazone, hiệp thông huynh đệ với mọi thành viên của Thượng Hội Đồng để biết rộng mở tâm lòng lắng nghe những ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần, mà tìm ra con đường rao giảng Tin Mừng cho thời đại hôm nay đặc biệt cho vùng núi rừng bao la Amazone…