31. TRẦN CẢO CAI RƯỢU

Trần Cảo yêu rượu như yêu mạng sống, hơn nữa tửu lượng rất lớn, lúc còn làm đốc học ở Sơn Đông, ông bố sợ con mình tham uống rượu mà hư việc nên viết thư dặn dò ông ta nên cai rượu.

Trần Cảo sau khi nhận được thư khuyên bảo của bố bèn đi đặt làm một cái bát (chén) lớn đặc biệt chứa được hai lít rượu, lại còn khắc trên chén tám chữ để bó buộc mình:

- “Bố biểu cai rượu, chỉ uống ba bát”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 31:

Con cái có phúc không phải là cha mẹ có nhiều của cải, nhưng có phúc là vì chúng nó có cha mẹ biết ngăn ngừa những tật hư tính xấu của mình.

Bất hạnh của con cái không phải vì cha mẹ nghèo khó, nhưng là vì cha mẹ nuông chiều con cái quá mức đến nỗi con làm sai cũng cho là đúng, con muốn gì thì được nấy nên dần dần nó trở nên người xấu mà không hay…

“Con có cha như nhà có nóc” nghĩa là con cái sẽ được núp dưới sự che chở của cha mình cách an toàn không sợ mưa sợ nắng, đó chính là hạnh phúc của con cái, nhưng “có nóc” mà nóc bị dột, tức là có cha mà cha không dạy dỗ bảo ban con cái khi chúng nó lầm lỗi thì chắng khác chí khuyến khích con…vào nhà tù ở cho xong chuyện.

Trách nhiệm của cha mẹ trước mặt Thiên Chúa rất là lớn lao, chúng ta có hiểu điều đó để chu toàn bổn phận của mình trong gia đình với con cái ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info