51. Khiêm tốn là bắt chước Đức Chúa Giê-su Ki-tô; huênh hoang bừa bãi không biết nhục là bắt chước ma quỷ.

(Thánh Benedict)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info