KHẤN ĐỜI TẬN HIẾN
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Quên đi vui thú trần đời
Theo chân Thánh giá nước Trời đời sau..
(bt)