50. Khiêm tốn là dấu hiệu rõ ràng của người được chọn, mà kiêu ngạo là dấu hiệu rõ ràng của người bị loại bỏ.

(Thánh Crispin)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info