SỚM MAI TĨNH LẶNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Sớm mai tĩnh lặng dịu dàng
Tạ ơn ngày mới nhẹ nhàng thảnh thơi
(nđc)