28. KHÔNG CẤM CƯỚP MỘ

Mưu Triều Sĩ tính hủ lậu, nhậm chức ở phủ Hà Trung huyện Vưu Môn.

Có một người tên là Tiết Thiếu Khanh trú ngụ rất lâu ở địa phương ấy. Ngày nọ, đột nhiên thấy cây thông và cây tu trên mộ của tổ tiên bị ai chặt mất tiêu, bèn đi đến huyện báo cáo.

Triều Sĩ cầm tờ cáo trạng vừa mới coi không biết rõ đâu đuôi như thế nào, bèn phán:

- “Vườn ngự uyển của Châu Văn vương thì bá tánh đều có thể đến đó đốn củi, thả trâu bò. Còn phần mộ của mày, Tiết Thiếu Khanh, có gì là không ổn mà cấm người ta đốn củi chứ !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 28:

Người dân thường mà hủ lậu thì người ta vẫn còn thứ tha thông cảm chứ người làm quan mà hủ lậu thì khó mà được người khác thông cảm, bởi vì cái hủ lậu của người dân ít làm hại ai, còn cái hủ lậu của người làm quan thì không những làm hại nước hại dân, mà còn làm cho người khác không tiến bộ được vì cái hủ lậu của họ.

Người hủ lậu là người có đầu óc lạc hậu và lỗi thời.

Có những người Ki-tô hữu ít đi lễ nhà thờ để nghe giảng, hoặc ít đến các lớp giáo lý để tìm hiểu thêm giáo lý của Giáo Hội nên họ sống đạo cách lạc hậu bằng cách giữ đạo hơn là sống đạo, nên họ chưa trưởng thành trong đời sống tín ngưỡng của mình.

Thời nay vẫn còn có một vài ông trùm ông biện trong giáo xứ lạc hậu và lỗi thời, các vị này đến nhà thờ vẫn còn cầm cây roi mây (tre) thu giấu sau lưng để quất đám trẻ con chơi giỡn nơi nhà thờ, họ vẫn còn bạt tai trẻ con khi chúng nó nói chuyện hoặc ngủ gục trong nhà thờ, mà không nhẹ nhàng nhắc nhở cho chúng nó biết nhà thờ là nơi mọi người cùng cầu nguyện đừng làm ồn người khác…

Giáo Hội luôn canh tân và đổi mới theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Thần, thì chúng ta cũng cần phải đi theo Giáo Hội để canh tân mình trước rồi canh tân người khác sau…

Đốn củi nơi nghĩa địa và chặt cây trồng trên mộ thì khác nhau xa, một bên thì đốn những cây không có chủ một bên thì chặt và phá hoại cây người ta trồng trên mộ.

Giữ đạo là đem đạo của mình “cất” trong ngăn tủ không cho ai biết và cũng chẳng cho ai, nhưng sống đạo là đem đạo mà mình tin mình yêu ra thực hành trong cuộc sống, làm cho đạo của mình trở thành ngọn đèn trước là soi sáng mình sau là soi sáng tha nhân để họ nhận ra Đức Chúa Giê-su Kitô đang sống trong chúng ta vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info