Vatican 02/10/2019.- Năm giới chức thuộc Cơ quan Thông tin Tài chính (Financial Information Authority (AIF) của Vatican, đã bị đình chỉ công tác sau khi công tố viên Vatican đột nhập cơ quan này để điều tra về những giao dịch bất động sản.

Vào thứ Ba 1 tháng 10, các công tố viên Vatican đã đột nhập các văn phòng của Cơ Quan Thông Tin tài Chánh và Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh . Theo tờ L’Espresso, cảnh sát đã lấy đi những tài liệu và máy móc điện tử trong các văn phòng này để điều tra về những giao dịch địa ốc bị nghi ngờ mà điển hình là vụ giao dịch một bất động sản ở London do Tòa Thánh làm chủ..

Năm giới chức Tòa Thánh bị đình chỉ công tác gồm ông Tomasso Di Ruzza, Giám Đốc Cơ Quan Thông Tin Tài Chính, Đức Ông Mauro Carlino, trưởng phòng thông tin Phủ Quốc Vụ Khanh và ba viên chức cấp nhỏ khác.

Ngày 2 tháng 10, Vệ binh Vatican đã niêm yết thông báo cho biết năm giới chức nói trên không được phép vào Tòa Thánh Vatican vì đang bị tạm thời ngưng công tác.

Ông Tomasso Di Ruzza được ĐGH Phanxicô bổ nhiệm vào chức Giám Đốc Cơ Quan Thông Tin Tài Chánh vào năm 2015. Tòa Thánh thành lập cơ quan này vào năm 2010 nhằm mục đích theo dõi những giao dịch tài chánh và đề phòng các vụ lạm dụng và rửa tiền

Văn phòng báo chí Tòa Thánh không bình luận gì về việc đình chỉ 5 viên chức hoặc việc đột kích của Công Tố Viên, ngoại trừ nói rằng cuộc đột kích được Ngân Hàng Tòa Thánh uỷ quyền cho công tố viên hàng đầu của Vatican.

Nguyễn Long Thao

.