27. CHU BÁC TRỊ “BỆNH”

Năm cuối đời nhà Tây Hán, Chu Bác đổi làm thái thú Lang Da. Lang Da là đất của Tề, tập quán của người ở đây là lúc làm việc thì chậm rề rề nhưng thích làm bộ làm tịch.

Chu Bác mới đến nhiệm sở thì đi thị sát nơi làm việc, thủ hạ thuộc quan đều dâng thư cáo bệnh từ chức, Chu Bác không giải quyết, bèn hỏi một người trong bọn tại sao lại như thế, người ấy trả lời:

- “Đó là theo quy cũ trước nay như vậy, mỗi khi có thái thú mới đến nhậm chức đều phải như thế, đợi sau khi thái thú đến quan sát hỏi han năn nỉ và bày tỏ sự thành khẩn, thì mới bằng lòng ra làm việc”.

Chu Bác tức khí râu dựng đứng nói:

- “Người Tề muốn đem thói xấu này biến thành phong tục tập quán truyền cho đời sau sao ?”

Thế là bãi miễn tất cả chức vụ của các hạ quan muốn làm bộ làm tịch này. Tất cả các hạ quan này hối hận mãi không thôi.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 27:

Có những cô gái thích làm bộ làm tịch nên…ở giá, có những chàng trai mất đi dáng hiên ngang vì làm bộ làm tịch, có những người bỏ mất nhiều cơ hội tiến thân vì cái thói làm bộ làm tịch của mình…

Con người ta ai cũng không thích người làm bộ làm tịch, vì những người như thế thì luôn có một tâm hồn phức tạp đôi lúc sống không thành thật với bản thân cũng như với người khác.

Loại người thứ nhất không nên làm bộ làm tịch là các linh mục, nghĩa là các ngài đừng chấp hai tay sau lưng và lên giọng kẻ cả khi nói chuyện với giáo dân lớn tuổi hơn mình trong giáo xứ của mình; loại người thứ hai không nên làm bộ làm tịch là các tu sĩ nam nữ, nghĩa là họ luôn sống với nét đơn sơ khiêm tốn của mình trước mặt mọi người, chứ không kiểu cách gượng ép cho ra vẻ mình là một tu sĩ; loại người thứ ba không nên làm bộ làm tịch là những người Ki-tô hữu, nghĩa là họ nên sống chan hòa thật lòng với nhau, đừng làm bộ làm tịch nói nói cười cười nhưng trong lòng thì cả một bồ dao găm hại anh chị em mình…

Các quan thuộc hạ ở Lang Da đã bị bãi chức vì làm bộ làm tịch với thái thú của mình, chúng ta cũng sẽ bị “bãi miễn” làm con Thiên Chúa trong ngày phán xét vì chúng ta cứ làm bộ làm tịch với Ngài khi còn sống ở trần gian này, mà làm bộ làm tịch với Thiên Chúa tức là sống không chân thành với tha nhân vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

----------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info