47. Chỉ cần một linh hồn cam tâm chịu nhẫn nhục sự nghèo hèn của mình, thì Thiên Chúa sẽ làm cho họ nên thánh, và so với việc sáng tạo muôn vàn thế giới thì Ngài càng vui vẻ hơn.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info