Manila (AsiaNews / Agencies) - Tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thủ đô Manila, Phi Luật Tân, Đức Hồng Y Luis Antonio G. Tagle, tổng giám mục Manila, đã rửa tội cho 450 trẻ em đường phố. Các em được quỹ Anak-Tulay ng Kabataan (TNK) chăm sóc.Đúc Hồng Yđích thân cử hành nghi thức rửa tội cho các em để dân chúng Phi Luật Tân biết rằng, phép rửa tội là một trong những bí tích dành cho mọi người.

Nhiều người Phi Luật Tân nghèo tin rằng, vì họ nghèo hoặc thiếu nguồn tài chính, nên họ không nhận được ân sủng của các bí tích.

Tổng giáo phận Manila và Quỹ TNK đang cố gắng đánh tan niềm tin của một số người Công Giáo Phi nghĩ rằng họ phải trả tiền để nhận được các bí tích.

Đức Hồng Y chào đón các em tại nhà thờ Manila Ngài nói. "Cuộc sống đơn giản và nghèo khó không phải là trở ngại để nhận được ân sủng của Thiên Chúa. Ngài nói tiếp." Ân sủng của Chúa dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo. Ân sủng không thể mua được bằng tiền. Ân sủng không có giá.

Bảy linh mục đã tham gia với Đức Hồng Y trong nghi thức rửa tội

Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc nhở bổn phận của cha mẹ là củng cố niêm tin cho con cái. Cha mẹ đẻ cũng như cha mẹ đỡ đầu phải giúp con cái lớn lên trong đức tin, thành những môn đồ tốt lành của Chúa Giêsu, một thành viên tốt của Giáo hội và là một công dân có trách nhiệm với đất nước này. ĐHY Tag Tagle giải thích thêm: Muốn điều này xảy ra, xin các bậc cha mẹ cũng phải phát triển trong đức tin.

Quỹ Tulay ng Kabataan đã phục vụ trẻ em nghèo nhất tại Manila kể từ năm 1998.Hơn 55.000 trẻ em đã được săn sóc trong những năm qua.

Nguyễn Long Thao