Chiều ngày thứ hai 30 tháng 9, các Đức Tổng Giám Mục và Giám Mục thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đến Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Hải Phòng để chuẩn bị khai mạc Đại Hội XIV của HĐGMVN, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10. Có 31 vị Giám Mục từ 27 giáo phận tham dự Đại Hội lần này.

Xem Hình

Hàng năm, Hội nghị HĐGM được tổ chức lần lượt ở mỗi giáo phận khác nhau. Và cứ 3 năm một lần, HĐGMVN tổ chức Đại hội để bầu cử Ban Thường Vụ cũng như Chủ tịch các Ủy Ban trực thuộc HĐGM.

Chiều tối cùng ngày, Cha Giuse Nguyễn Văn Thông dẫn đầu đoàn đại diện Giáo phận Hải phòng đến chào Đức Tổng Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Hồng Y, quý Đức Tổng và quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Lúc 8g tối, quý Đức Giám Mục tham dự giờ Chầu Thánh Thểtại Nhà nguyện Truyền Tin, Trung Tâm Mục Vụ.

Sáng nay ngày 1 tháng 10, vào lúc 8g, Đại hội lần thứ XIV của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chính thức khai mạc.

Xin Cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho Đại Hội và cho quý Đức Cha.

Tin: Gioan Lê Quang Vinh - Ảnh: BTTGP Hải Phòng