Vườn hồng thắm hương thơm nhiệm lạ (1)
Suốt bốn mùa : xuân hạ thu đông
Mùa xuân có những đóa hồng
Truyền Tin : Trinh Nữ đồng công cứu đời.

Sang mùa hạ : Sáng ngời Phép rửa
Là Giêsu Cứu Chúa thưng tình
Thu vàng : Thương Khó cực hình
Mùa Đông giá lạnh, Phục sinh khải hoàn.

Bốn mầu nhiệm kiện toàn lịch sử
Là hành trình sứ vụ vang lừng
Tứ thư trình thuật Tin Mừng
Ngôi Hai xuống thế sống cùng phàm nhân.

Khi lần chuỗi ta dâng lên Chúa
Lòng kính Tin từ thủa tạo thiên
Lạy Cha ở chốn linh thiêng
Sáng danh Tam Vị khởi nguyên đời đời.

Lời kinh nguyện Chúa Trời chỉ lối
Xin thứ tha tội lỗi chúng sinh
Nhân gian thoát khỏi ngục hình
Oan hồn luyện tội, tội tình tù lao.

Năm Mười Một (2) binh đao hồi giáo
Dùng biển người táo bạo xâm lăng
Giáo dân lần chuỗi siêng năng
Tháng Mười ngày Bảy (3) : tham tàn chịu thua.

Năm 17 trời mưa nặng hạt (4)
Đến giữa trưa nắng gắt mặt trời
Mười Ba trong tháng Mân Côi
Trời quang mây tạnh, da trời biến thiên.

Năm 17 đảo điên, bão tố (5)
Bên nước Nga nhuộm đỏ một thời
Nhờ ơn Đức Mẹ Mân côi
Liên xô sụp đổ, cộng nô suy tàn.

Kinh Mân Côi : vô vàn phép lạ
Từ gia đình đến cả cộng đoàn
Nào cùng lần chuỗi siêng năng
Mẹ ơi thương đến Việt Nam khốn cùng.

Lê Đình Thông
---
(1) Rosarium : vườn hồng.
(2) Năm 1511, dưới giáo triều Piô V.
(3) Ngày 07/10/1511.
(4) Ngày 13/10/1017.
(5) Cách mạng Nga (10/1917).