Những người trẻ chia sẻ những cảm nghiệm qua video

Một năm sau Thượng hội đồng về giới trẻ và sau sáu tháng kể từ khi Tông huấn “Chúa Kitô đang sống” (Christus vivit) trong đó Đức Thánh Cha nói về vai trò của các Thánh bộ Giáo dân, Gia đình, Sự sống và Truyền thông (Dicasteries for Laity, Family and Life and for Communication) mới được xuất bản… Giới trẻ trên thế giớ đã chia sẻ trên video những trải nghiệm của họ trước những thành của được đề cập tới trong Tông huấn Chúa Kitô đang sống “Christus vivit” ra sao?

Những thước phim và văn bản được ký giả Alessandro De Carolis thực hiện.
Tông huấn gồm 299 đoạn, được chia thành 9 chương, tác giả đã dùng kỹ thuật số để ghi lại những cảm xúc , những vui buồn của nhiều bạn trẻ trước lời mờ gọi của vị cha chung là Đức Thánh Cha khi ngài chia sẻ trên các trang mạng... đã làm bộc phát lên một ngọn lửa nhiệt thành trước những công bố của thượng Hội Đồng về Giới trẻ và Gia đình đã được nhóm họp trong năm 2018 và được xuất bản thành 26 tập tài liệu, và Đức Thánh Cha cô đọng chúng lại trong Tông huấn về Chúa Kitô đang sống (Christus vivit).

Video – tấm thảm cuộc đời
Từ nay đến tháng 12, mỗi tuần sẽ có hai video ngắn gọn được trình chiếu vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Những video này được những người trẻ thực hiện nói lên những trải nghiệm đời họ như những phiến đá ghép lại thành một bức tranh mosaic. Tất cả được ghép lại làm thành một bức tranh niềm tin yêu hy vọng của người trẻ trong kỷ nguyên mới này, những người trẻ đang thao thức và cố gắng sống niềm tin của họ, mà Đức Thánh Cha đã kêu mời “Các con hãy làm cho hình ảnh của Đức Kitô được sống mãnh liệt trong cuộc sống Tông đồ ngày nay; vì chính Đức Kitô đang mong ước cho chúng con được sống sung mãn trong Người!

Tính ưu việt của trái tim
Ngay cả Đức Hồng Y Kevin Farrell, Chủ tịch của Thánh bộ về Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng chọn một hình thái tương tự dành cho những người trẻ – họ được kêu mời thể hiện những video ngắn phản ánh niềm tin của họ. ĐTC nhắc lại lời thư của Thánh Phaolô đã viết: Hãy để cho Chúa Thánh Linh viết lên trong trái tim các bạn những nẻo đường theo Chúa, chứ không phải là viết lên giấy mực mà viết lên trái tim của mỗi người chúng ta.

Tư duy sáng tạo
Điểm nồng cốt để các thước phim video này được thực hiện nơi những người trẻ tham dự vào dự án này là: “tự do”. Tự do tư tưởng và hình thức không bị giới hạn vào bất cứ một hình thái nào để trải nghiệm của họ được thực hiện! Họ được mời gọi xử dụng nén vàng nén bạc Chúa ban mà dàn dựng và trình bày kinh nghiệm sống của chính họ, những cảm nghiệm được sống sau Thượng hội đồng của tháng 10 năm 2018. Do đó, không có chuyện được chỉnh sửa cắt bỏ như các bản tin của đài Vatican!

Chúa Kitô đang sống
Sự sáng tạo và tự phát mà Tông huấn “Chúa Kitô đang sống” (Christus vivit) mời gọi là những đểm chính yếu dành cho những người trẻ không phân biệt nam nữ tham dự vào cái dự án video này. Chúa Kitô vẫn đang sống mà mỗi người trẻ sẽ biểu tỏ và diễn tả theo những cách thức khác nhau tùy theo sáng kiến và tư duy của họ. Đây chính là mối hy vọng mới, một viễn ảnh mới và một động lực mới mà như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Đó là công cuộc hoạt động của chính Thần Thần Chúa.
(Nguồn Vatican News 28/9/2019)