Trời xanh biếc đàn chim tung cánh
Sà xuống bên Cha Thánh áo nâu :
Họa mi, yến trắng, bồ câu
Vành khuyên, chèo bẻo, hải âu, chim vàng.

Chim non mới ra ràng chập chững
Chim chíp kêu chúc tụng Chúa Trời
Líu lo chim hót không ngơi
Chúa ban hạt lúa rụng rơi ngoài đồng (Mt 6, 26)

Lời Cha thánh ngỏ cùng chim chóc
Chim lắng nghe phút chốc vâng lời :
‘‘Lạy Cha sáng tạo muôn loài
Các loài thụ tạo miệt mài chúc khen.’’

Xin Cha Thánh đừng quên trái đất
Khí hậu nay xất bất sang bang
Lụt lội, giông bão lan tràn
Chim trời thưa thớt không màng hót ca.

Lê Đình Thông