CON MỘT
Ảnh của Lê Trị

Con một mẹ quý mẹ yêu
Nâng niu trìu mến mọi điều mẹ lo.
(bt)