45. Chỉ khi chúng ta bày tỏ đức hạnh và khiêm nhường cách tuyệt vời, thì trong mắt Thiên Chúa chúng ta mới được coi trọng.

(Thánh Benedict)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info