43. Đức khiêm tốn là nhận ra địa vị vốn có của mình, là nhìn nhận mình rất đáng khinh dễ.

(Thánh Laurence)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info