VÀO THU
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Vườn sau lác đác lá vàng
Thì ra thu đã nhẹ nhàng về đây.
(nđc)