19. TỂ TƯỚNG LỪA

Tài học của Vương Cấp Thiện bình thường nhưng đối xử với người thì quá quắt, lúc làm nội sứ (1) có người ngấm ngầm đem ông ta ví với con chim ngói tầm thường chiếm cứ nơi phượng hoàng trì (2) của người hiền quý.

Ông ta hoàn toàn không có thành tích chính trị, nhưng ông ta có một điểm là ông ta quản việc rất nghiêm khắc, mỗi ngày ông đều phải nhắn bảo các hạ quan rằng:

- “Không được để lừa đi vào trong chỗ quan làm việc”.

Về sau, có người tặng cho ông ta một tên rất kêu:

- “Tể tướng lừa”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 19:

“Tài học thì bình thường nhưng đối xử với người thì quá quắc” là một hiện tượng đang “lạm phát” mạnh giữa xã hội, và có khi ngay cả trong các cộng đoàn tu trì hôm nay.

Có người tài học bình thường nhưng hể anh em làm sai cái gì thì nạt nộ với giọng như ta đây có quyền uy và giỏi giang; có người tài học thì thua xa người khác nhưng được cấp trên đặt nơi “ngon lành” nên cứ tưởng mình tài giỏi hơn người và cứ thế là lên mặt dạy đời thiên hạ là những người đáng bậc thấy của mình…

Cứ lập tới lập lui cái điệp khúc “nạt nộ, chửi mắng, thóa mạ” thì chẳng khác chi con chim ngói ở trên phượng hoàng trì làm xấu đi cái chức vụ mà mình đang có.

Nếu một ngày nào đó người ta kêu tôi là “linh mục nóng tính”, “linh mục thóa mạ”, “linh mục chửi mắng” thì thật là bất hạnh cho tôi, bởi vì Thiên Chúa không chọn tôi để nạt nộ nóng giận với người, nhưng Ngài chọn tôi để đem bình an, yêu thương và tha thứ đến cho tha nhân…

(1) Một chức quan tương đương với tể tướng.

(2) Các bộ môn tiếp cận hoàng đế thì gọi là phượng hoàng trì.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info