18. Nếu con có trưởng thành thì người khác sẽ biết ngay, nếu con không bày ra sự trưởng thành của con thì người ta sẽ càng kính trọng con, một là kính trọng sự trưởng thành của con, hai là kính trọng sự khiêm tốn của con.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info