96. BẢN LĨNH TRỊ QUỐC

Bá tánh ở đất Tề đồng loạt khóc nói với Ngải tử:

- “Mỗi năm chúng tôi đều lấy xuân hạ trời khô hạn để in hình thủy long, đến mùa thu đông nước mưa lênh láng thì bán ra làm kế mưu sinh, năm nào cũng như thế, đó là nhờ thừa tướng điều hợp có phương pháp nên chúng tôi mới có cơ hội sống còn. Chỉ có điều là năm nay thời tiết khác thường, xuân hạ thì mưa lớn mà thu đông thì lại khô hạn, chiếu theo mùa mà in ấn thì chỉ uổng phí tài lực, nên hôm nay ngay cả cái ăn cái mặc cũng đều rất túng thiếu”.

Ngải tử cười lớn nói:

- “Bởi vì thừa tướng sợ người ta nói ngài bản lĩnh trị quốc năm nào cũng như năm nào, cho nên mới đổi lại đó chứ !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 96:

Có người chưa bao giờ uống rượu và có cuộc sống tốt đẹp nhưng vì sĩ diện sợ bạn bè chê là cù lần nên tập tành uống rượu, thế là trở thành sâu rượu cuộc sống bê tha làm khổ người thân; có một vài giáo dân tích cực tham gia các hội đoàn trong giáo xứ ai cũng tấm tắc khen ngợi, nhưng vì nghe người này nói người kia nói mình là người có địa vị trong xã hội mà lại đến nhà thờ tham gia công tác quét dọn nhà thờ, thế là vì sĩ diện mà từ bỏ tham gia các sinh hoạt của giáo xứ rồi dần dần xa nhà thờ...

“Trị” được tính tự ái và sĩ diện của mình quan trọng hơn cả trị nước, bởi vì cái sĩ diện đôi lúc làm cho người tốt trở thành người xấu, người đạo đức trở thành ngừơi bê tha và nguy hiểm cho xã hội.

Thế mới biết nếu không cầu nguyện và có lòng khiêm tốn thì mọi sự xấu xa nhất vẫn có thể xảy ra cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info