17. Bất luận làm việc thiện gì thì cũng phải lấy khiêm tốn làm căn cơ, vừa có khiêm tốn để tiếp tục làm, lại vừa có khiêm tốn làm đến chung kết, thì việc thiện mới gọi là hoàn thành.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info