94. BAO CẢ ĐÀN PHÉP

Có một người ăn chay, muốn mời mấy đạo sĩ đến thiết đàn trừ tai nạn, có một đạo sĩ rất tham tiền, không màng gì đến tính mạng, chỉ muốn dành tất cả tiền thù lao, phàm là các nghi thức và gõ mõ pháp khí của đàn phép.v.v...tất cả đều tự mình lo liệu.

Ông ta không phân biệt ngày sáng đêm tối, vội vội vàng vàng không nghỉ.

Đến ngày thứ ba, lúc làm nghi thức đàn phép thượng biểu thì đột nhiên chóng mặt rơi xuống đất, chủ nhà sợ án mạng xảy ra, bèn thương lượng mời người khiêng đạo sĩ đi khỏi rồi sau đó giải quyết tiếp.

Đột nhiên ông đạo sĩ ấy tỉnh lại và nghe ông chủ thương lượng như thếnhư thế, thì liều mạng từ dưới đất ngẫng đầu lên nói với chủ nhân:

- “Ngài đưa tiền vừa thuê người khiêng tôi cho tôi, để tôi tự mình từ từ bò đi khỏi đây cũng được !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 94:

Con người ta sức lực thì có hạn nhưng lòng tham lam thì vô hạn, cho nên mới tận hết sức lực để làm và hậu quả có khi chết người.

Có người rán hết sức để làm thêm khi thân xác mệt mỏi rã rời nên mang bệnh nặng; có người cố hết sức để mà ăn kẻo uổng phí thế là bị tức bụng mà chết; có người ngủ gật khi lái xe trên đường cao tốc nhưng không chịu vào trạm nghỉ để nghỉ ngơi mà vẫn cố sức lái xe, thế là tai nạn chết người xảy ra...

Có cái “ráng” nên rán là:

- Ráng đi lễ trước mười phút trước khi chủ đi ra bàn thờ dâng lễ.

- Ráng nghe bài giảng trong thánh lễ.

- Ráng kết hợp với Đức Chúa Giê-su trên bàn thờ.

- Ráng ngồi im lặng vài phút sau khi rước lễ.

- Ráng ngồi lại mười phút để cầu nguyện sau khi thánh lễ đã tan.

Tất cả những cái “ráng” này đều có thể làm cho chúng ta giàu có về đàng nhân đức trọn lành của mình, cũng như làm cho người khác “ráng” đến với Đức Chúa Giê-su phục sinh như chúng ta vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://jmtaiby.blogspot.com