15. Muốn sửa đức hạnh mà không lấy khiêm tốn làm căn cơ thì giống như gió thổi cát, cát theo gió bay khắp nơi, chỉ có phí công mà không có ích lợi gì.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://jmtaiby.blogspot.com