92. GIẢ DANH TÚ TÀI

Ông phú hộ nọ có đứa con rất ngu đần nhưng giả danh tú tài. Có một lần đi kiện, khi trình đơn kiện lên nói với quan là phải truy án khoản nợ, quan thấy hắn ta nói năng cử chỉ thô lỗ, bèn hoài nghi nên hỏi hắn ta:

- “Mày đã là tú tài thì giải thích chương này coi sao: “Hằng công sát Tử Củ’.”

Hắn ta không biết câu này là xuất xứ từ sách cổ “luận ngữ”, mà chỉ sợ án bị cọc người lại và để tránh hiềm nghi nên luôn miệng nói:

- “Thật ra tiểu nhân không biết gì cả ạ !”

Quan sứ liền sai nha dịch đánh anh ta hai mươi thước bảng lớn.

Con của phú ông sau khi đi ra khỏi cửa quan, nói với gia nô:

- “Ông quan huyện này thật không biết điều, nói ông nội ta giết Ông Tiểu Cửu, lại còn đánh ta hai mươi thước bảng lớn”.

Gia nô nói:

- “Đó là lời của sách cổ, đáng lý ra ngài nên biết một vài chữ chứ !”

Hắn ta nói:

- “Ta luôn miệng nói là không biết mà vẫn cứ đánh hai mưoi thước bảng; nếu nói biết thì chẳng lẽ ta phải bồi mạng hay sao ?”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 92:

Người Việt Nam chúng ta có câu tục ngữ: “Con hư tại mẹ cháu hư tại bà”, nhưng nếu con ngu thì có lẽ tại người cha...

Người cha là gia trưởng và là người cầm cân nảy mực trong gia đình dù cho sống trong xã hội nào đi chăng nữa, đó là trật tự tự nhiên của xã hội loài người.

Thời nay có những người làm cha gia đình không cầm cân nảy mực mà chỉ muốn cầm chai bia ly rượu tối ngày, thì dù con cái không ngu cũng phải ngu, bởi vì ông không biết tự chế mình thì không thể dạy con được; có những người cha gia đình hết la rồi chửi con cái tối ngày thì dù con cái hiền lành ngoan ngoãn cũng trở thành những kẻ bỏ nhà đi bụi; có những ông bố chỉ biết cờ bạc chứ không biết dạy con cho nên người bởi vì bản thân của ông ta thích la ó chửi mắng, thì con cái trước sau gì cũng giả danh “tú tài” để đi ăn cướp mà thôi...

Con ngoan là do cha mẹ dạy dỗ và nêu gương trước, con hư là do cha mẹ không sống đời đạo đức.

Cha mẹ là người Ki-tô hữu thì biết sống và dạy con cái theo tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su, thì dù con có ngu cũng trở thành thông minh bởi vì chính Chúa Thánh Thần đang dạy dỗ chúng nó qua cuộc sống đạo đức thánh thiện của cha mẹ chúng nó...

Cầm cân nảy mực của cha mẹ trong gia đình, trước hết chính là phải sống mực thước và gương mẫu với chính bản thân mình qua ánh sáng của Phúc Âm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://jmtaiby.blogspot.com