91. MỘT ĐỒNG THÌ KHÔNG NÊN CỨU

Có một người rất bủn xỉn keo kiết.

Một hôm ra khỏi nhà gặp con sông nhỏ nước dâng cao, ông ta không đành bỏ tiền ra để ngồi thuyền qua sông nên liều cái mạng già lội bộ qua sông, dưới sông có gì ai mà biết được, nước sâu lại chảy mạnh nên đẩy ông ta trôi xa nữa dặm hơn.

May mà đứa con trai đứng trên bờ nhìn thấy, cuống cuồng cả lên, bèn kêu một chiếc thuyền đến cứu mạng ông ta, phu thuyền đòi một đồng bạc vuông mới dám đến cứu, nhưng con trai chỉ trả năm xu bạc mà thôi, hai bên trả giá rất lâu mà vẫn chưa xong.

Ông cha đang vùng vẩy loạn xạ trong nước sắp chết, nhìn con trai và nói lớn:

- “Con trai của ta, con trai của ta, năm xu thì được, nhưng một đồng thì không nên cứu !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 91:

Có người vì sợ tốn tiền nên bị chết chìm, có người vì sợ tốn tiền nên không cho con cái đi học, có người vì sợ mất tiền mà tật mang nên dù bệnh nặng cũng không thèm đến thầy thuốc...

Tất cả cái sợ trên đều bắt đầu từ lòng keo kiết mà ra.

Có người Ki-tô hữu vì sợ mất coi buổi trực tiếp đá banh thế giới nên đã không đi lễ ngày Chúa Nhật, có người sợ con cái ra đường mắc mưa bệnh nên không cho con cái đi học giáo lý ở nhà thờ, có người vì sợ lỡ hẹn với người yêu nên thà không đi lễ để đến nơi hẹn trước...

Chúng ta sợ đủ thứ, nhưng những thứ đó thì không giúp gì cho phần rỗi của chúng ta.

Mất linh hồn sa hoả ngục là cái đáng sợ nhất mà chúng ta lại không sợ, đúng là đáng sợ thật !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://jmtaiby.blogspot.com