88. THƠ TIỄN BIỆT

Có một ông quan nghèo nhưng rất độc ác, lại còn vơ vét hết tất cả tiền tài của địa phương, lúc hết nhiệm kỳ thì thấy không có gì để vơ vét nữa, bèn lấy một cái quạt xòe ra gấp lại và đem nông điền sơn thuỷ vẽ lên trên ấy.

Bá tánh bèn làm một bài vè tặng cho ông ta:

“Lúc đến thì hiu (hắt) lúc đi thì dồi (dào),

tiền quan tài dân, vớ vét sạch;

Chỉ vì giang sơn không thể di (dịch),

nên tạm vẽ trên (quạt) mấy đồ hình...”


(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 88:

Làm quan mà liêm chính thì thật là khó, làm tu sĩ nam nữ thánh thiện thì càng khó hơn trong thời đại này, làm linh mục khiêm tốn trong xã hội hôm nay thì lại càng khó hơn, đúng là ngược đời, nhưng xét cho cùng thì chẳng ngược đời chút nào cả...

Làm quan thì dù mình không tham ô vơ vét nhưng thần dân vì muốn cho mình được việc nên cứ hối lộ đút lót cho quan, ai thấy tiền tài lại không...tối mắt chứ, thế gian hỏi có mấy người ngoảnh mặt trước tiền bạc !!

Các tu sĩ nam nữ muốn sống thánh thiện cũng khó khi mà mình khấn từ bỏ tiền bạc (khấn thanh bần), khấn từ chối tình yêu vợ chồng (khiết tịnh), khấn không cứng đầu cứng cổ (vâng phục), bởi vì theo thói thường của ma quỷ là khi mình khấn từ bỏ gì thì nó đem cái mình từ bỏ ấy đến cám dỗ cách mạnh bạo hơn, cho nên các tu sĩ nam nữ thời này phải cố gắng lắm mới nên người thánh thiện được.

Linh mục có tâm hồn khiêm tốn thật trong thời đại này không nhiều, bởi vì có không ít linh mục không xưng hô cách lễ phép thật lòng với các giáo dân lớn tuổi hơn mình, và càng có không ít linh mục có thái độ khiêm tốn với con chiên bổn đạo của mình, đúng là làm linh mục khiêm tốn thật khó lắm thay...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info