8. Các nhân đức đều là cái thang lên trời, chỉ có khiêm tốn là cấp thứ nhất, bước lên cấp này trước mới đi lên được, như tòa nhà cao tầng cần có nền móng kiên cố thì mới có thể đứng vững được.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info