86. CÂY LIỄU KHÔNG LÁ

Dư Đào dạy học ở huyện Ngô, bởi vì quanh năm tìm kiếm mưu sinh ở bên ngoài nên quên mất các cảnh vật ở quê nhà. Ông ta nhìn thấy cây liễu ở huyện Ngô cành lá rũ dài thật đẹp nên xin chủ nhân một cành định gởi về quê nhà để trồng.

Chủ nhân nói:

- “Cây liễu này không đáng giá, ở đâu cũng có, lẽ nào quê ngài không có sao ?”

Dự Đào lúng túng, vò đầu gãi tai gắng gượng nói:

- “Cây liễu ở quê tôi nó không có lá ạ !!”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 86:

Cây dương liễu không phải là cây đặc biệt, cũng không phải là cây quý hiếm, vậy mà có người không biết là nó có lá hay không có lá...

Trong tất cả các cây thì chỉ có một cây trần trụi không lá không hoa không quả, thế mà nó lại là cây sự sống cho những kẻ tin đó là cây Thánh Giá của người Ki-tô hữu.

Cây Thánh Giá tuy không có lá nhưng lại có bóng mát để cho những người mệt nhọc chán chường núp bóng để có sức khỏe vươn lên; cây Thánh Giá tuy không có trái có quả nhưng có thể làm cho người đói khát được no, người yếu đuối được mạnh khoẻ, bởi vì hoa quả của nó chính là Đức Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh trên nó...

Tốn tiền để gởi cây dương liễu tầm thường về quê thì đúng là người dại, nhưng có những người Kitô hữu dại dột hơn khi chối bỏ cây Thánh Giá của mình để trở thành án phạt đời đời...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info