7. Người khiêm tốn khi cầu nguyện với Chúa thì không dựa vào công đức của mình, nhưng chỉ dựa vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa chuẩn y mọi điều họ cầu cứu.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info