NHỮNG CÁNH CHIM TRỜI
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Ước mơ chắp cánh chim trời
Rong chơi khắp chốn một đời lãng du.
(bt)