SEN CUỐI MÙA
Ảnh của Đặng Đức Cương

Hoa sen sao khéo giữ màu,
Nắng nồng không nhạt, mưa dầu không phai.
(Ca dao)