HỪNG ĐÔNG ĐẦU NGÀY
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)

Trời mây non nước nhuộm sắc hồng,
Đỉnh cao vời vợi trông đẹp quá !
Thánh Giá vươn lên giữa không trung.…
(Trích thơ của Đinh Văn Tiến Hùng)