CHUNG MỘT TRÁI TIM
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Tình yêu
Chung hướng chung đường
Chung vui chung khổ
Chung cùng trái tim
(nđc)