THÌ THẦM
Ảnh của Lê Trị

Bên nhau thủ thỉ thầm thì
Nhẹ như gió thoảng tình mình dịu êm
(bt)