BÔNG SÚNG TRẮNG
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Sáng nay hoa nở ao nhà
Một bông súng trắng thật là bình an
(tn)