BÊN DÒNG SÔNG RHINE /RHINE RIVER
Ảnh của Robert Helfman

Tìm nơi thanh thản nhẹ lòng
Về thăm xóm nhỏ bên dòng sông Rhine
(bt)